Toán 11 Bài tập cuối chương II Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 61, 62

Bạn đang xem bài viết ✅ Toán 11 Bài tập cuối chương II Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 61, 62 ✅ tại website handsomeshoes có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Giải Toán 11 Bài tập cuối chương II là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập trong SGK Toán 11 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 61, 62.

Toán 11 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 61, 62 được biên soạn đầy đủ, chi tiết trả lời các câu hỏi từ bài 1 đến 14 chương Dãy số cấp số cộng cấp số nhân giúp các bạn có thêm nhiều nguồn ôn tập đối chiếu với kết quả mình đã làm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Toán 11 tập 1 Bài tập cuối chương II Chân trời sáng tạo, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Toán lớp 11 Chân trời sáng tạo tập 1 trang 61, 62

Bài 1 trang 61

Cho dãy số (u_{n}) với u_{n}=frac{n}{3^{n}-1}. Ba số hạng đầu tiên của dãy số (u_{n}) lần lượt là:

Tham Khảo Thêm:  Cách cúng sao Thủy Diệu năm 2022

A. frac{1}{2};frac{1}{4};frac{3}{27}

B. frac{1}{2};frac{1}{4};frac{3}{26}

C. frac{1}{2};frac{1}{4};frac{3}{25}

D. frac{1}{2};frac{1}{4};frac{3}{28}

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 2 trang 61

Cho dãy số: frac{1}{3}; frac{1}{3^{2}};frac{1}{3^{3}};frac{1}{3^{4}};frac{1}{3^{5}};... Số hạng tổng quát của dãy số này là

A. u_{n}=frac{1}{3}.frac{1}{3^{n+1}}

B. u_{n}=frac{1}{3^{n+1}}

C. u_{n}=frac{1}{3^{n}}

D. u_{n}=frac{1}{3^{n-1}}

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 3 trang 61

Cho dãy số (u_{n})  với u_{n}=frac{n+1}{n+2}. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dãy số tăng và bị chặn

B. Dãy số giảm và bị chặn

C. Dãy số giảm và bị chặn dưới

D. Dãy số giảm và bị chặn trên

Gợi ý đáp án

u_{n}=frac{n+1}{n+2} = 1 - frac{1}{n+2}

u_{n+1} = 1 - frac{1}{n+3}<1-frac{1}{n+2}=u_{n}, forall nin mathbb{N}^{*} .

Vậy dãy số (u_{n}) là dãy số giảm

u_{n}= 1 - frac{1}{n+2}<1,forall nin mathbb{N}^{*}. Vậy dãy số (u_{n}) bị chặn trên

u_{n}= 1 - frac{1}{n+2}>frac{1}{2},forall nin mathbb{N}^{*}. Vậy dãy số (u_{n}) bị chặn dưới

Vậy dãy số (u_{n}) bị chặn

Đáp án: B

Bài 4 trang 61

Cho cấp số cộng (u_{n}) có số hạng đầu u_{1}, công sai d. Khi đó, với ngeq 2 ta có

A. u_{n}=u_{1}+d

B. u_{n}=u_{1}+(n+1)d

C. u_{n}=u_{1}-(n-1)d

D. u_{n}=u_{1}+(n-1)d

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Bài 5 trang 61

Cho cấp số cộng (un) có u1 = 3 và u2 = −1. Khi đó

A. u3 = 4

B. u3 = 2

C. u3 = −5

D. u3 = 7

Gợi ý đáp án

Đáp án C

Bài 6 trang 62

Cho cấp số cộng (un) có số hạng đầu u1 = −1 và công sai d = 3. Khi đó S5 bằng

A. 11

B. 50

C. 10

D. 25

Gợi ý đáp án

Đáp án D

Bài 7 trang 62

Có bao nhiêu số thực x để 2x – 1; x; 2x + 1 theo thứ tự lập thành cấp số nhân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Gợi ý đáp án

Đáp án B

Bài 8 trang 62

Một tam giác có số đo các góc lập thành cấp số nhân có công bội q = 2. Số đo các góc của tam giác đó lần lượt là:

Tham Khảo Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn viết về ước mơ được học Đại học Viết đoạn văn 200 chữ hay nhất

A. frac{pi }{6}; frac{pi }{3}; frac{pi }{2}

B. frac{pi }{5}; frac{2pi }{5}; frac{4pi }{5}

C. frac{pi }{6}; frac{2pi }{6}; frac{4pi }{6}

D. frac{pi }{7}; frac{2pi }{7}; frac{4pi }{7}

Gợi ý đáp án

Gọi 3 góc của tam giác đó là: u; 2u; 4u

Ta có: u + 2u + 4u = pi Leftrightarrow u = frac{pi }{7}

Vậy 3 góc của tam giác là frac{pi }{7}, frac{2pi }{7}, frac{4pi }{7}

Đáp án: D

Bài 9 trang 62

Xét tính tăng, giảm của dãy số (u_{n}) với u_{n}=frac{3^{n}-1}{2^{n}}

Gợi ý đáp án

u_{n}=frac{3^{n}-1}{2^{n}} = left ( frac{3}{2} right )^{n}-frac{1}{2^{n}}

Ta có: u_{n+1} = left ( frac{3}{2} right )^{n+1}-frac{1}{2^{n+1}}>left ( frac{3}{2} right )^{n}-frac{1}{2^{n}} = u_{n}, forall nin mathbb{N}^{*}

Vậy dãy số (u_{n}) là dãy số tăng

Bài 10 trang 62

Xét tính bị chặn của dãy số (u_{n}) với u_{n}= frac{2n+1}{n+2}

Gợi ý đáp án

u_{n}= frac{2n+1}{n+2} = 2 -frac{3}{n+2}

Ta có:

u_{n}<2, forall nin mathbb{N}^{*}. Vậy dãy số (u_{n}) bị chặn trên

u_{n}>frac{1}{2}, forall nin mathbb{N}^{*}. Vậy dãy số (u_{n}) bị chặn dưới

Suy ra, dãy số (u_{n}) bị chặn

Bài 11 trang 62

Tìm số hạng đầu u_{1} và công sai d của cấp số cộng (u_{n}) , biết:

a) left{begin{matrix}5u_{1}+10u_{5}=0\S_{4}=14end{matrix}right.

b) left{begin{matrix}u_{7}+u_{15}=60\u_{4}^{2}+u_{12}^{2}=1170end{matrix}right.

Gợi ý đáp án

a) left{begin{matrix}5u_{1}+10u_{5}=0\S_{4}=14end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}5u_{1}+10u_{1}+40d=0\frac{4.(2u_{1}+3d)}{2}=14end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}15u_{1}+40d=0\2u_{1}+3d=7end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}u_{1}=8\d=-3end{matrix}right.

b) left{begin{matrix}u_{7}+u_{15}=60\u_{4}^{2}+u_{12}^{2}=1170end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix} u_{1}+6d+u_{1}+14d=60\(u_{1}+3d)^{2}+ (u_{1}+11d)^{2}=1170end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}2u_{1}+20d=60\(u_{1}+3d)^{2}+ (u_{1}+11d)^{2}=1170end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}u_{1}=30-10d\(u_{1}+3d)^{2}+ (u_{1}+11d)^{2}=1170end{matrix}right.

Suy ra: (30-10d+3d)^{2}+(30-10d+11d)^{2}=1170

Leftrightarrow 900-420d + 49d^{2}+900+60d+d^{2}=1170

Leftrightarrow 50d^{2} -360d + 630 = 0

Leftrightarrow d = 3 hoặc d =frac{21}{5}

Với d = 3 thì u_{1} = 0

Với d =frac{21}{5} thì u_{1} = -12

Bài 12 trang 62

Tìm số hạng đầu u_{1} và công bội q của cấp số nhận (u_{1}), biết:

a) left{begin{matrix}u_{5}=96\u_{6}=192end{matrix}right.

b) left{begin{matrix}u_{4}+u_{2}=72\u_{5}+u_{3}=144end{matrix}right.

Gợi ý đáp án

a) left{begin{matrix}u_{5}=96\u_{6}=192end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}u_{1}.q^{4}=96\u_{1}.q^{5}=192end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}q=2\u_{1}=6end{matrix}right.

b) left{begin{matrix}u_{4}+u_{2}=72\u_{5}+u_{3}=144end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix} u_{1}.q^{3} + u_{1}.q=72\u_{1}.q^{4} + u_{1}.q^{2}=144end{matrix}right.

Leftrightarrow left{begin{matrix}q=2\u_{1}=8end{matrix}right.

Bài 13 trang 62

Giả sử một quần thể động vật ở thời điểm ban đầu có 110 000 cá thể, quần thể này có tỉ lệ sinh là 12%/năm, xuất cư là 2%/năm, tử vong là 8%/năm. Dự đoán số cá thể của quần thể đó sau hai năm.

Gợi ý đáp án

Số cá thể của quần thể qua các năm tạo thành cấp số nhân có công bội là: q = 1 + 0,12 – 0,02 – 0,08 = 1,02

Số cá thể sau hai năm là: 110000.1,022 = 114444 (cá thể)

Bài 14 trang 62

Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phím La Trung là 400 Hz và tần số phím La Cao cao hơn 12 phím là 800 Hz. Tìm công bội của cấp số nhân nói trên.

Tham Khảo Thêm:  Toán lớp 4 Bài 29: Hai đường thẳng song song Giải bài tập Toán lớp 4 Kết nối tri thức trang 98, 99, 100

Gợi ý đáp án

Ta có: q12 = frac{800}{400} = 2

Suy ra: q = 1,06

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Toán 11 Bài tập cuối chương II Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 61, 62 của handsomeshoes nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

The post Toán 11 Bài tập cuối chương II Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 61, 62 appeared first on pgdphurieng.edu.vn – Kiến Thức Bổ Ích.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 handsomeshoes - WordPress Theme by WPEnjoy